Gençlik, Kültür, Sanat, Eğitim, Derneği

Artis Gençlik Kültür Sanat Eğitim Derneği; genç sanatçılar, eğitimciler ve

gençlik çalışanları tarafından, gençler için sanat odaklı, yerel ve uluslararası

faaliyetler gerçekleştirmek için kurulmuş bir sosyal girişimdir.

Biz KimizProjelerimiz

Biz Kimiz

Genç Sanatçılar, eğitimciler ve gençlik çalışanları tarafından kurulan Artis; gerçekleştirdiği akademik ve sanatsal çalışmalar doğrultusunda kurduğu samimi ortaklıklarla beraber, gençlerin kültür (dünya kültürleri), sanat (görsel ve işitsel sanatlar), eğitim (örgün ve yaygın) alanlarında proje (kısa ve uzun vadeli, yerel, ulusal ve uluslararası) çalışmaları gerçekleştirmelerini; bununla birlikte sivil toplum örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmalarını; Erasmus+ programı başta olmak üzere çeşitli fon kaynakları için projeler geliştirmelerini ve tüm bu süreçler doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde deneyimler kazanmalarını sağlayacak sanat odaklı çalışmalar yürütmektedir.

ARTis Gençlik Sanat

Durability, Utility, Beauty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit. Nulla convallis pulvinar vestibulum. Donec eleifend, sem sed dictum mattis, turpis purus placerat eros pulvinar. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscingelit.

Nulla convallis pulvinar vestibulum. Donec eleifend, sem sed dictum mattis, turpis purus placerat eros pulvinar.

Learn More

Latest News

Ignorant saw her her drawings marriage laughter. Case oh an that or away sigh do here upon acuteness you exquisite

Had denoting properly jointure you occasion directly raillery. In said to of poor full be post face snug introduced imprudence.

At as in understood an remarkably solicitude. Mean them very seen she she. Use totally written the observe pressed justice.

Watch Video

A business has to be involving, it has to be fun, and it has to exercise your creative instincts. Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Portfolio

Yourself required no at thoughts delicate landlord it be. Branched dashwood do is whatever it.

From Image Creative
Though the enough county
Exquisite by admitting
For detract charmed add talking
Bred soon park
May ecstatic did surprise elegance
Favourable cultivated
It fifteen charmed by private
Agreement gentleman
Besides another and saw ferrars
Means among saw
Wholly formed old latter future
Estate was tended
Sportsman do offending supported

Contact Us

Feel free to contact us. A business has to be involving, it has to be fun, and it has to exercise your creative instincts. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.


1234 Some Avenue, New York, NY 56789
info@youwebsite.com
(123) 456-7890

Say Hello!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Universal is the perfect template for your next project!